Mobile Money: Quyết định đúng đắn, nhân văn của Thủ tướng

(PLO)- Sự ra đời của Mobile Money sẽ tác động tích cực đến cuộc sống của người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.


EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

BÌNH LUẬN