Ngân hàng thông tin tài khoản cho cơ quan thuế: Cần chi tiết

(PLO)- Lo ngại về việc rò rỉ thông tin của người dân, nhiều ý kiến cho rằng cần có văn bản quy định chi tiết việc ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế.


EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

BÌNH LUẬN