Phân biệt Chỉ thị 15, 16 và sự tự chủ của địa phương

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ giao quyền tự chủ cho địa phương áp dụng các Chỉ thị theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.


EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

BÌNH LUẬN