Thời điểm Nguyễn Bắc Son khắc phục hậu quả và việc thoát án tử

(PLO)- Vô tư rẽ phải khi chưa được phép tại nhiều giao lộ ở TP.HCM; Thời điểm bị cáo Nguyễn Bắc Son khắc phục hậu quả và việc thoát án tử... là những thông tin chính có trong chương trình Luật & Cuộc Sống ngày 23-12.


EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

BÌNH LUẬN