Tiền công đức: Quan điểm của Giáo hội và quy định pháp luật

(PLO)- Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về quản lý tiền công đức còn có điều chưa ổn, chưa phù hợp; vậy Nhà nước có nên “can thiệp” vào tiền công đức ở mức độ nào đó không?


EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

BÌNH LUẬN