Bác sĩ Trương Thế Dũng: Làm thiện nguyện để trả ơn đời

(PLO)- Không ai lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể quyết định cách mình sẽ sống. Với bác sỹ Trương Thế Dũng, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi biết san sẻ, giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.


EKIP NGƯỜI TỬ TẾ

BÌNH LUẬN