Bếp ăn 0 đồng, xe cứu thương miễn phí và tình người Sài Gòn

(PLO)- Nhà ăn Hạnh Phúc là điểm thứ 20 trong chuỗi nhà ăn 0 đồng mà anh Long và những người bạn trong nhóm thiện nguyện Nhất Tâm mở ra, được đặt tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, quận 2, TP.HCM.


EKIP NGƯỜI TỬ TẾ

BÌNH LUẬN