Má Chung bảo vệ dân phố

(PLO)- "Tôi nghĩ dù đàn ông hay đàn bà, miễn là công việc có ích cho xã hội thì mình làm." Hơn 10 năm qua, má đã tình nguyện làm bảo vệ dân phố.


EKIP NGƯỜI TỬ TẾ

BÌNH LUẬN