Ngôi chùa đặc biệt dạy ngoại ngữ miễn phí cho người nghèo

(PLO)- Giữa lòng Sài Gòn hoa lệ có một trung tâm ngoại ngữ không biển hiệu đã dạy miễn phí 6 ngoại ngữ cho nhiều thế hệ trong suốt hơn 10 năm qua. 


EKIP NGƯỜI TỬ TẾ

BÌNH LUẬN