Người tử tế: Người thầy đặc biệt của hàng trăm thanh niên khuyết tật

(PLO)- Với mong muốn giúp người yếu thế, ông Trần Văn Tín đã xây dựng Trung tâm dạy nghề và việc làm, cưu mang, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động là người khuyết tật.


EKIP NGƯỜI TỬ TẾ

BÌNH LUẬN