Ông Phúc mập sửa xe và những việc làm lạ đời

(PLO)- Tại quận 8 ở TP. HCM có một tiệm sửa xe đặc biệt. Đặc biệt vì những người thợ của tiệm là những thanh niên có hoàn cảnh rất khó khăn hoặc khuyết tật. Họ đã được chủ tiệm cho học nghề miễn phí và tạo công ăn việc làm.


EKIP NGƯỜI TỬ TẾ

BÌNH LUẬN