Tấm lòng của mẹ Tim

(PLO)- "Mẹ Tim" là cái tên trìu mến mà các thành viên trong Nhà may mắn vẫn dành để gọi Aline Rebeaud, một cô gái người Thụy Sĩ. Chính cô là người đã làm thay đổi cuộc đời của hàng trăm con người có số phận bất hạnh ở Việt Nam trong suốt hơn 25 năm qua.


EKIP NGƯỜI TỬ TẾ

BÌNH LUẬN

    Đang hiển thị 2201645673509662010.