Thư viện tư nhân 3 tầng lầu, miễn phí 60.000 đầu sách

(PLO)- Ông Phạm Thế Cường (Gò Vấp, TP.HCM) đã tự bỏ tiền túi và sử dụng căn nhà của mình để xây dựng mô hình thư viện sách miễn phí phục vụ cộng đồng với khoảng 60 ngàn đầu sách.


EKIP NGƯỜI TỬ TẾ

BÌNH LUẬN