Chủ tọa nhận xét gì về ông Vũ khi hỏi bà Thảo?

(PLO)- Tòa cố gắng hòa giải, mong bà Thảo rút đơn, lui về chăm sóc gia đình, giao toàn bộ việc điều hành Trung Nguyên cho ông Vũ để có thể đưa Trung Nguyên lên tầm cao mới.


LOAN -VƯƠNG- CHUNG

BÌNH LUẬN