Clip: Ông Đinh La Thăng đang tự bào chữa

(PLO)- Chiều này (13-1), trong phần tự bào chữa của mình, ông Đinh La Thăng tự nhận trách nhiệm đồng thời nhận cả trách nhiệm cho cấp dưới.


TUYẾN PHAN

BÌNH LUẬN