Clip: Ông Nguyễn Bắc Son phủi việc nhận 3 triệu USD

(PLO)- Bị cáo Son khai trước đây do sức khỏe yếu, hai lần ngất trên bàn làm việc của cơ quan điều tra nên mới khai nhận 3 triệu USD.


TUYẾN PHAN

BÌNH LUẬN