Clip: Tòa tuyên vụ ly hôn của vợ chồng cà phê Trung Nguyên

(PLO)- Toà giao toàn bộ cổ phần trong tập đoàn Trung Nguyên cho ông Vũ, ông Vũ phải hoàn trả phần chênh lệch cho bà Thảo. Về bất động sản, toà tuyên chia đôi theo đề nghị của hai bên, chênh lệch bà Thảo phải hoàn trả cho ông Vũ hơn 12 tỉ đồng.


TRẦN LINH

BÌNH LUẬN