Video: Bên ngoài phiên xử Nguyễn Hữu Linh dâm ô

(PLO)- Đông đảo phóng viên đã đến tòa từ lúc 5 giờ 30. Phiên tòa được xét xử kín nên phóng viên chờ ở lầu 1, khi tòa tuyên án phóng viên sẽ được lên phòng xử ở lầu 2 để nghe tuyên án.


QUỐC VŨ

BÌNH LUẬN