Video: Bộ Tư pháp triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

(PLO)- Sáng 24-12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020 với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


MINH TÂM - MINH CHUNG – HUỲNH NHƯ

BÌNH LUẬN