Video: 'Lời gan ruột' của cựu giám đốc sở Đào Anh Kiệt

(PLO)- Ông Kiệt cho rằng vai trò của bị cáo trong vụ án rất ngắn, khi bị cáo về hưu vẫn chưa xảy ra thiệt hại. Bị cáo xin chấp hành mọi phán quyết, đề nghị HĐXX lưu ý đến nhân thân, những đóng góp 40 năm của bị cáo khi lượng hình...


HOÀNG YẾN

BÌNH LUẬN