Video: Viện Tối cao hướng dẫn các tội liên quan COVID-19

(PLO)- Theo VKSND Tối cao, việc xử lý tội phạm liên quan đến hành vi xuất nhập cảnh trái phép... chưa thống nhất nên phải hướng dẫn.


YẾN CHÂU - BÙI TOÀN - MINH TÂM - ĐÀO HÀ - DANH NGUYỄN

BÌNH LUẬN