Chúa sơn lâm bẽ mặt vì gạ gẫm bạn tình bất thành

(PLO)- Một khoảnh khắc hài hước xảy ra tại một vườn thú ở Trùng Khánh, Trung Quốc cho thấy một con sư tử đực đã bị bẽ mặt khi đang cố tán tỉnh một con sư tử cái.


TÚ QUYÊN - QUANG DUY

BÌNH LUẬN