Người đàn ông có bộ ria dài nhất thế giới

(PLO)- Ông Girdhar Vyas tin rằng bộ ria mép được dưỡng từ năm 1985 của mình là dài nhất thế giới.


TÚ QUYÊN - QUỐC VŨ

BÌNH LUẬN