Thích thú với hệ thống tự động chùi rửa tàu ở Ấn Độ

(PLO)- Một hệ thống làm vệ sinh tàu lửa vừa được đưa vào sử dụng ở Ấn Độ.


TÚ QUYÊN - QUỐC VŨ

BÌNH LUẬN