Video 3D cho thấy mức độ hủy hoại phổi của COVID-19

(PLO)- Một khi virus đã xâm nhập phổi, nó nhanh chóng lan rộng khắp toàn phổi chứ không tập trung một phần nhất định nào. Và một khi phổi đã bị viêm nặng thì việc chữa trị vô cùng khó khăn. Đó là lý do COVID-19 dễ dàng lấy đi mạng sống của nhiều người trên thế giới như vậy.


TÚ QUYÊN - QUANG DUY

BÌNH LUẬN