Video: Bị cảnh sát 'hành' kiểu độc vì không đội nón bảo hiểm

(PLO)- Cảnh sát Thái Lan thường dùng đến những hình phạt không chính thống như bắt người tham gia giao thông phải chống đẩy đối với các vi phạm nhỏ.


TÚ QUYÊN - QUANG DUY / Nguồn: News Flare

BÌNH LUẬN