Video: Lạ lùng bầy cừu đi học tiểu học

(PLO)- Một đàn cừu vừa được nhận vào học tại một trường tiểu học để phản đối hệ thống giáo dục quy định số học sinh tối thiểu ở Pháp.


TÚ QUYÊN - QUỐC VŨ

BÌNH LUẬN