Video: Xuất hiện dòng sông than kỳ lạ ở Ấn Độ

(PLO)- Do con sông chuyển hướng đi qua một mỏ than nên đã tạo thành một hiện tượng thiên nhiên đặc biệt như vậy.


TÚ QUYÊN - QUANG DUY

BÌNH LUẬN