Phóng viên quốc tế trông chờ gì ở thượng đỉnh Mỹ - Triều?

(PLO)- Các phóng viên quốc tế tác nghiệp tại Hà Nội kỳ vọng kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ tốt đẹp. 


HOÀNG GIANG - MINH PHẠM

BÌNH LUẬN