Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi thế giới ra sao?

(PLO)- Những địa điểm nổi tiếng đông khách tại các thành phố lớn khắp nơi trên thế giới trở nên vắng lặng khi dịch COVID-19 bùng phát.


TÚ QUYÊN - QUỐC VŨ

BÌNH LUẬN