Ông Duterte bị gián bu khi đang phát biểu

(PLO)- Ông Duterte ngay lúc đó còn nói đùa rằng có thể con vật này được gửi tới bởi đảng Tự do đối lập.


TÚ QUYÊN - QUỐC VŨ / Nguồn: Sputnik News

BÌNH LUẬN