Các chất gây nghiện tồn tại trong cơ thể bao lâu?

Cần sa, rượu, cocaine, heroin hay ma túy đá... có sự tác động khác nhau, vì vậy thời gian chúng tồn tại trong cơ thể cũng khác nhau.


/ Nguồn: Theo Phương Mai (Zing.vn)

BÌNH LUẬN