Không cần phải là VĐV cũng phản xạ nhanh và thành 'người hùng'

(PLO)- 20 tình huống thật bất ngờ được sưu tầm và tổng hợp lại cho thấy đâu cần phải là VĐV, phải thành thạo thể thao mà chỉ cần nhanh trí và phản xạ kịp thời thì cũng có thể thành 'người hùng' 


A. BÌNH - NH

BÌNH LUẬN