Xem các pha thủ môn cứu thua bằng chân và đầu ngoạn mục

(PLO)- Thủ môn cứu thua bằng tay! Thường rồi! Hãy xem những pha cứu thua bằng chân và bằng đầu thật ngoạn mục và tài tình.


VŨ TUÂN - NH

BÌNH LUẬN