Hơn 1.000 học sinh hát vang 'Việt Nam ơi' cổ vũ ĐT Việt Nam

1.145 học sinh và giáo viên trường tiểu học Khánh Hà (huyện Thường Tín, Hà Nội) hát vang 'Việt Nam ơi' cổ vũ ĐT Việt Nam vô địch.


Nguồn: VTV24

BÌNH LUẬN