Lịch sử môn nhảy ngựa từ Olympic 1912 đến nay

(PLO)- Lịch sử Olympic với môn nhảy ngựa trong thể dục dụng cụ được lưu lại từ 1912 đến nay đã hơn 100 năm với những bước chuyển và độ khó tăng mạnh.


VŨ TUÂN - NH / Nguồn: OLYMPIC

BÌNH LUẬN