No đòn trên sàn đấu MMA vì chơi võ... say

(PLO)- Võ sĩ Krama bị gán cho biệt danh "Dancing man" vì đánh võ mà như múa. Tuy nhiên có người lại nói đúng hơn là võ say vì kiểu đánh mà chỉ có dân say mới ngả ngớn như thế. Kết quả là no đòn với võ say.


MAI THI - NH / Nguồn: MMA

BÌNH LUẬN