Trả lời video 'bàn thắng có được công nhận không?'

(PLO)- Theo luật bóng vào lưới từ cú ném biên trực tiếp sẽ không được công nhận. Tuy nhiên, trong tình huống trên, trọng tài CÔNG NHẬN BÀN THẮNG vì xác định BÓNG CÓ CHẠM CHÂN THỦ MÔN trước khi vào lưới.
Video dưới của ban tổ chức Bundesliga phân tích và xác định cả tình huống bóng chạm chân thủ môn.


A.BÌNH - NH

BÌNH LUẬN