Video: Ông Park nói về sự hồi sinh của Tuấn Anh

(PLO)- 14-11-2017 là ngày ông Park đến Việt Nam và 14-11-2019 là ngày ông hạnh phúc khi thấy Tuấn Anh hồi sinh sau giai đoạn dài chữa trị chấn thương. Và ông đã tâm sự về hai năm chờ Tuấn Anh.


VŨ TUÂN - NH

BÌNH LUẬN