3 kiến nghị của HH Tôm Bình Thuận về việc nhận chìm bùn

(PLO)- Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bình Thuận đã lấy biểu quyết và thay mặt Hiệp hội kiến nghị ba vấn đề khi dự án nhấn chìm của Công ty TNHH Điện lực 1 thực hiện trên biển.


PHƯƠNG NAM

BÌNH LUẬN