Thuyền viên kể lại giây phút được cứu trên biển

(PLO)- Bảy người tàu VTP 26 đã được cứu, trong đó có máy trưởng Nguyễn Văn Sáng và thợ máy Lý Văn Giang; và họ kể về những giây phút lênh đênh trên biển.


ĐẮC LAM

BÌNH LUẬN