Video: Bà Quyết Tâm lạc giọng khi nói về giờ làm của công nhân

(PLO)- Theo bà Tâm, nhân văn chính là bảo vệ quyền con người đã được Hiến định, là tình người trong sử dụng lao động.


KIM THƯỚC - THU NGUYỆT

BÌNH LUẬN