Video: Cưỡng chế người trên bè vào bờ tránh bão số 6 ở Phú Yên

(PLO)- Tỉnh Phú Yên huy động các tàu chuyên dụng công suất lớn của quân đội, công an cưỡng chế sơ tán đối với những người làm việc trên các lồng bè thủy sản không chịu vào bờ tránh bão.


TẤN LỘC

BÌNH LUẬN