Video: Ngã giá, hướng dẫn xây, sửa nhà trái phép ở Nhà Bè

(PLO)- Không chỉ cò rao bán nhà trái phép mà cả cán bộ, cựu cán bộ tham gia vào “thị trường” này.


TỰ SANG - ĐÀO HÀ - TẤN KHOA - NHẬT TIẾN

BÌNH LUẬN