Video: Nhân chứng Gạc Ma kể lại giây phút không quên

(PLO)- Nhân chứng Gạc Ma cùng các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ... đau đáu về những chiến sĩ hy sinh 31 năm trước.


ĐẮC LAM

BÌNH LUẬN