Video: Nhân chứng Gạc Ma kể lại giây phút không quên

(PLO)- Nhân chứng Gạc Ma cùng các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ... đau đáu về những chiến sĩ hy sinh 31 năm trước.


ĐẮC LAM

BÌNH LUẬN

    Đang hiển thị 2201645673509662010.