Video: Nhộn nhịp 'thị trường' nhà trái phép ở huyện Nhà Bè

(PLO)- “Thị trường” nhà trái phép nhộn nhịp và các cò đất hứa bao luôn cả việc xây mới nhà trên đất nông nghiệp.


TỰ SANG - ĐÀO HÀ - NHẬT TIẾN

BÌNH LUẬN