Video: Phân loại, phạm vi và tiêu chí đánh giá cấp độ dịch

(PLO)- Bộ Y tế xây dựng video hướng dẫn phân loại, phạm vi và tiêu chí đánh giá cấp độ dịch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.


HÀ PHƯỢNG

BÌNH LUẬN