Bài hát chế về vụ hỗn loạn ở công viên nước Hồ Tây

Cảnh hỗn loạn tại công viên nước Hồ Tây ngày 19/4 đã được đưa vào bài hát chế.


/ Nguồn: H.V (nguồn YouTube)

BÌNH LUẬN