Clip: Ông Đinh La Thăng xin được tại ngoại

(PLO)- Mở đầu phần tự bào chữa bổ sung buổi chiều 16-1, ông Đinh La Thăng đã xin HĐXX thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho mình và một số bị cáo được tại ngoại.


TUYẾN PHAN

BÌNH LUẬN