Clip xếp hàng và văn hóa người Việt Nam

(PLO)- Giành giật đồ ăn, tranh nhau nhận áo mưa miễn phí, giẫm đạp lên nhau để đổi mũ bảo hiểm, đồ cúng,... gần đây đã báo động sự vắng mặt của văn hóa xếp hàng của người Việt Nam. Làm sao để cải thiện tình trạng này?


/ Nguồn: Nhóm Lăng kính trẻ thực hiện

BÌNH LUẬN